top of page

3.

NLP

Beyin dili programlama şeklinde özetlenebilecek NLP, düşünce ve davranış stratejilerimizin yeniden tanımlanması üzerine çalışır. Düşüncelerinizin, duygularınızın ve davranışlarınızın yenileri ile değiştirilmesi için etkili bir yöntemdir. NLP teknikleri size sadece davranışlarınızın değişebileceğini göstermez. NLP düşünce, duygu ve inanç bağlamında her şeyi değiştirmenize imkan sağlar. Bunlar hayatımızda değiştiremediğimiz ve mutlu olmadığımız çok şeyin anahtarıdır. Tanımlar, tepkiler ve iletişimle ilgili yeni ufuklar açmaya yardımcı olur. NLP bir anlamda beynimizi kullanma kılavuzudur.

bottom of page