top of page

8.

Fonksiyonel Tıp

Bilimsel ve bütünsel yaklaşımlı, hurafelere değil bilimsel kanıtlara dayanan bir tıp disiplinidir. Fonksiyonel tıp bilim temelli bir yaklaşımdır, hastalığın altında yatan nedenleri araştırır, hasta merkezli olarak çalışır ve bireyselleştirilmiş tedavi modelleri sunar. Her kişinin genetik, biyokimyasal ve yaşam tarzı faktörlerini ayrıntılı bir şekilde araştırır ve bu bulguları kişiye özel tedavileri planlamak ve daha iyi sonuçları almak için kullanır. Herhangi bir hastalık için hastalar aynı semptom ve bulgularla başvursa da kök nedenleri farklı olabilir. Fonksiyonel tıp kişisel olarak hastalığın kökenine inmeye çalışarak her bir bireydeki hastalığın spesifik belirtilerini hedefler, sistemlerin ve tüm bedenin sürekli sağlıklı olmasını sağlar. Özellikle kronikleşmiş sağlık sorunlarının altında yatan beslenme, yaşam şekli, duygu durumu, genetik yapı bir arada değerlendirilir ve tümü için kişi desteklenerek sağlığına kavuşması ve en önemlisi bu sağlığı sürdürmesi için çaba harcanır.

bottom of page